Habilidades sociolaborais

As competencias laborais refírense non só aos coñecementos sobre unha determinada tarefa ou actividade, senón tamén ás habilidades e actitudes que se manifestan nun contexto produtivo, no que se require uns resultados concretos.

Desenvolver competencias socio-laborais facilita ás persoas desenvolver talentos e potenciar as súas cualidades no ámbito produtivo, o que á vez permite consolidar unha mellor autonomía e identidade persoal e mellorar a calidade de vida persoal.


Claves para superar a entrevista de traballo

Cando se trata de preparar unha entrevista de traballo, non te podes permitir deixar as cousas ao azar, xa que en algo tan importante como que che escollan para un posto de traballo, todos os detalles teñen importancia e por tanto deben prepararse.

Imos ver os pasos necesarios para que poidas preparate tanto o antes da entrevista, como o durante e o despois.

Activación e motivación para a búsqueda de emprego

A motivación humana no mundo laboral é a forza que nos fai dedicarnos á nosa tarefa con interese, enerxía e eficacia e ao mesmo tempo fainos experimentar plenitude e satisfacción.

Obradoiros sobre mobilidade laboral

Movilidad laboral es el movimiento geográfico y ocupacional de los trabajadores.​ La movilidad del trabajador ocurre más fácilmente cuando no hay impedimentos para que esto ocurra. 
Los impedimentos a la movilidad son fácilmente divididos en dos clases distintas, una siendo personal y las otras sistemáticas.

Las redes sociales en la búsqueda de empleo

Las redes sociales son una herramienta para las personas que desean acceder a un empleo.

En la actualidad a la hora de buscar trabajo, también son importantes.

Las personas (consciente o inconscientemente) publicamos mucha información valiosa para las empresas que buscan talento: de una fotografía, comentario que hagamos, etc… se puede sacar muchísima información con la que los reclutadores pueden trazar un perfil de cómo somos, qué nos gusta, qué hacemos en nuestros ratos libres o en nuestra vida privada.